Installatie Handleiding voor Hydrorock Type BD

De blokken dienen in verticale positie te worden gepositioneerd (let op de sticker this side up) dit in verband met de draagkracht van de blokken, als draagkracht van ondergeschikt belang is kunnen de blokken ook horizontaal worden toegepast (voor drainage doeleinden).

Toelaatbare belasting /draagkracht conform DIN –EN 1433 (verkeersklasse A15/B125/C250/D400) is van toepassing op de verticaal geplaatste blokken, aangelegd volgens de hieronder omschreven plaatsingsinstructies en conform de bij het type blok aangeven aanlegdiepte en dekking boven op het blok.

Opstelling afkoppelsysteem

Het Hydroblob afkoppelsysteem kan op verschillende manieren opgesteld worden. Er worden twee opstellingen uitgelegd.. Bepaal zelf welke opstelling het beste bij uw situatie past.

De compacte opstelling
Zie afbeelding A
De infiltratie-units werken samen als een grote buffer en dienen daarom strak tegen elkaar te worden gelegd. De optimale compacte opstelling voor de blokken is drie-aan-drie, waarbij de middelste blokken voorzien zijn van een buis (Type BD). Hoewel andere opstellingen uiteraard mogelijk zijn, zorgt deze opstelling voor een ideale combinatie tussen de snelheid van wateropname en draagkracht.

Leg de blokken op volgorde zoals aangegeven in onderstaande afbeelding:

De opstelling voor de optimale leeglooptijd
Zie afbeelding B
Om het regenwater zo snel mogelijk te laten infiltreren legt u het Hydrorock afkoppelsysteem aan volgens deze opstelling. Uw gebruikt hier zoveel mogelijk Hydrorock Type BD voor. Deze legt u aan in een lange strook. U sluit de strook af met een Hydroblob Type D. Op deze manier is het contactvlak van de blokken met de grond het grootst. Daardoor kunnen de blokken het water het snelst afgeven aan de omliggende grond.

Leg de blokken op volgorde zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Eventueel kunt u de buffer nog vergroten door er een aantal blokken Hydroblob Type D strak tegenaan te leggen.

Plaatsinginstructie Type BD
Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij dubbelvoudige plaatsing (2 blokken naast elkaar):

  1. Graaf een brede sleuf voor het type blokken met de afmeting zoals aangegeven volgens tabel hieronder, De lengte van de sleuf wordt bepaald door het aantal blokken wat achter elkaar wordt geplaatst (altijd een veelvoud van 120 cm), De breedte van de sleuf dient nu min. 2x de breedte van de betreffende type blokken te zijn. Let op: onderstaande tabellen gaan uit van het aanleggen op- en in een bestaande zandbodem , indien de bodem geen zandbodem betreft dient er 5 cm dieper en rondom 5 cm breder te worden uitgegraven voor het aanbrengen van een 5 cm dikke zandlaag, Gebruik hiervoor scherpzand / straatzand en werk deze op de bodem vlak af.
  2. Plaats de blokken in de sleuf op de (aangebrachte) zandlaag. In geval van type BD blokken verbindt u de buizen van de blokken met elkaar door middel van de koppelstukken.
  3. Vul de zijkanten van de sleuf naast de blokken met scherpzand / straatzand en verdicht deze zandlaag totdat deze vlak is met de bovenkant van de blokken.
  4. Vul de sleuf verder aan met scherpzand / straatzand in lagen van 15cm tot maaiveld niveau en verdicht deze zandlagen steeds door middel van aantrillen of inwateren. Het materieel en/of machines voor deze bewerking dienen niet boven een gewicht van 1500 kg/m2uit te komen.
  5. De sleuf is nu voorzien van de blokken, er is aangevuld en verdicht zodat nu de gewenste afwerking kan worden aangebracht (straatwerk, tegelwerk, gras, grind etc.).

Plaatsinginstructie Type BD
Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij drievoudige plaatsing (3 blokken naast elkaar):

  1. Graaf een brede sleuf voor het type blokken met de afmeting zoals aangegeven volgens de tabel hieronder. De breedte van de sleuf dient nu minimaal 3x de breedte van de betreffende type blokken te zijn. Let op: de tabel gaat uit van het aanleggen op- en in een bestaande zandbodem, indien de bodem geen zandbodem betreft dient er 5 cm dieper en rondom 5 cm breder te worden uitgegraven voor het aanbrengen van een 5 cm dikke zandlaag, Gebruik hiervoor scherpzand / straatzand en werk deze op de bodem vlak af.
  2. Plaats de blokken in de sleuf op de (aangebrachte) zandlaag. In geval van type BD blokken, verbindt u de buizen van de blokken met elkaar door middel van de koppelstukken.
  3. Vul de zijkanten van de sleuf naast de blokken met scherpzand / straatzand en verdicht deze zandlaag totdat deze vlak is met de bovenkant van de blokken.
  4. Vul de sleuf verder aan met scherpzand / straatzand in lagen van 15cm tot maaiveld niveau en verdicht deze zandlagen steeds door middel van aantrillen of inwateren. Het materieel en/of machines voor deze bewerking dienen niet boven een gewicht van 1500 kg/m2uit te komen.
  5. De sleuf is nu voorzien van de blokken, er is aangevuld en verdicht zodat nu de gewenste afwerking kan worden aangebracht (straatwerk, tegelwerk, gras, grind etc.).

Volgorde werkzaamheden en plaatsingsinstructie bij groot formaat buffers / infiltratie velden waarbij meerdere blokken naast -en achter elkaar worden geplaatst. (groot volume).
Voor de grotere werken wordt door de fabrikant (Hydrorock) advies op maat gegeven over de aanleg. De werking en functionaliteit van de blokken worden afgestemd op de specifieke omgeving en het gebruik. Neem hiervoor contact met ons op.